Archives

Gakk Gakk

IKIL har en egen arrangementskomité som har ansvaret for både Kåfjordpilken, Gakk-Gakk racet m.m. Komitéen består av:

Arrangementskomité Kontaktperson Telefon
Medlem Terje Lilleberg 951 49 453
Medlem Geir Holmtun 992 71 986
Medlem Håkon Stenvoll 414 45 092
Lotteriansvarlig Håkon Stenvoll 414 45 092

 

Gakk-Gakk har en egen hjemmeside som du finner ved å klikke på anda.