Archives

Om oss

Indre Kåfjord Idrettslag (IKIL) ble stiftet 5.november 1976 og holder til i Kåfjord Kommune i Nord-Troms.

Adresse:

Indre Kåfjord Idrettslag

Kåfjorddalsveien 10

9147 Birtavarre

Andre opplysninger:

Org.nr. 992 477 849

Bankkonto: 4747.21.01028

Postbank: 1503.38.41857

E-post: post(@)ikil.no

Medlemmer voksne 86

Medlemmer barn 63

Medlemmer totalt 149

Styret i IKIL som ble valgt av årsmøtet den 09.03.2017 består av:

Verv Navn Telefon
Leder Terje Lilleberg 951 49 453
Nestleder John Petter Bakkevoll 901 50 867
Kasserer Johnny Hansen 995 94 113
Sekretær Vibeke Fagerli 922 98 187
Styremedlem Berit Larsen 456 67 959
1.Varamedlem Lill Holmtun 952 59 435
2.Varamedlem Silje K. Johansen 985 45 477
E-post: styret(@)ikil.no

 

Årsmøtet 2017 bestemte at undergruppene velges for 1 år av gangen, men hvis de ikke stiller til gjenvalg så må de selv gi beskjed til valgkomitéen innen 1.februar 2018. Hvis ikke så er utgangspunktet at de stiller til gjenvalg. Dette for å lette jobben til valgkomitéen da de fleste som regel stiller til gjenvalg.

 

Lov for Indre Kåfjord IL vedtatt på årsmøtet 03.03.2016, godkjent av Troms Idrettskrets 04.03.2016

Organisasjonsplan (under utvikling)

Reiseregning

Reiseregning lagledere mfl.

IKIL-sangen