Archives

Kontingenter & spilleravgift

Årsmøtet i IKIL som ble avholdt den 9.mars 2017 vedtok at vi heller ikke i år skulle øke medlemskontingentene. Disse forblir uendret fra 2009.

Her er våre medlemskontingenter, spilleravgift fotball og skikontingenter som må betales innen 1.april 2017. Alle som har betalt medlemskontingent og spilleravgift for 2016 er medlemmer t.o.m. 31.mars 2017. De som betaler kontingent for 2017 er medlemmer t.o.m. 31.mars 2018.

Vi er fra og med i 2014 pliktig å ha et elektronisk medlemsregister der også fødselsdato må registreres. Vi har valgt å bruke NIF sitt Klubbadmin som gjør at hvert enkelt medlem får en egen side under Min Idrett. Foreløpig så kan alle medlemmer betale direkte til IKIL sin konto som tidligere, men det vil også være mulig å betale med Buypass via Min Idrett. Medlemskontingentene må sendes direkte fra Klubbadmin for å få alle registrert, men de som har betalt direkte til IKIL sin konto kan se bort i fra den.

Fra tidligere har vi de fleste fødselsnr. men det kan hende vi må spørre etter det hvis vi ikke skulle ha de opplysningene. Hjelp oss å holde registeret oppdatert ved å gi oss riktig tlf.nr. og e-post adresse ved endringer.

Medlemskontingent 2017
Familie (inkl. barn inntil det året de fyller 21 år) 400 kr
Aktive under 17 år 200 kr
Aktive over 17 år 300 kr
Støttemedlemmer 100 kr

 

Spilleravgift fotball 2017
Spilleravgift, barn under 17 år 300 kr
Søskenmoderasjon 150 kr
A-lagsspillere 1.000 kr


FOTBALL

Årsmøtet i 2012 vedtok at alle medlemmer av idrettslaget skal betale medlemskontingent, det gjelder også trenere, oppmenn og andre med tillitsverv f.o.m. 2014. De som spiller fotball skal i tillegg betale spilleravgift.

For en spiller koster det 300kr, for 2 søsken som spiller koster det 300kr + 150kr = 450kr

For 3 søsken som spiller koster det 300kr + 150kr + 150kr = 600kr osv.

 

NB! Alle aktive fotballspillere må betale medlemskontingent i tillegg til spilleravgift. Spillere som ikke

har betalt vil ikke være medlemmer av IKIL og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller

kamp da de ikke er forsikret ved evt. skader ol.

.

TURMARSJ OG SKI

Alle aktive medlemmer i turmarsjgruppa under 17 år betaler 200 kr og alle over 17 år betaler 300 kr. Har familien flere aktive medlemmer lønner det seg å betale 400 kr for et familiekontingent.

Årsmøtet har vedtatt at det skal selges startnummer for hele sesongen. Medlemmer betaler 200 kr for hele sesongen og ikke medlemmer betaler 300 kr. Nytt f.o.m. sesongen 2018 er at det opprettes skikontingent familie som koster 300 kr. Prisen for enkeltrenn er fastsatt til 50 kr pr renn (for de som ikke har kjøpt startnummer). IKIL-mesterskap og Kåfjord-mesterskap kommer i tillegg. Årsmøtet 2015 bestemte at alle voksne medlemmer som ikke skal ha pokal kan få gå gratis. Dette ble bestemt for å få opp interessen blant de voksne og forhåpentligvis gi en positiv synergieffekt for barna. I tillegg ble det bestemt at vi skal slutte å ta betalt for kaffe og vafler på skirennene f.o.m. 18.mars 2015.

Turmarsjgruppa kan ha differensierte priser for medlemmer og ikke-medlemmer. Disse satsene styres av turmarsj-gruppa.

.

STØTTEMEDLEMMER

De som ikke deltar i noen aktiviteter i regi av idrettslaget, men likevel ønsker å støtte opp om oss

kan fritt støtte oss med det beløpet de ønsker. Vi tar imot all støtte med takk!

.

Vennligst betal til IKIL sitt bankkontonr. 4747.21.01028 innen 1.april. Merk betalingen med hvilke medlemmer innbetalingen gjelder.