Archives

Medlemsfordeler

IKIL vil arbeide for å gi medlemmene en rekke fordeler. Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent vil få et eget medlemskort. Hvis du ikke er medlem, men ønsker å bli det kan du enten sende en mail til regnskap@ikil.no eller betale kontingent til kto. 4747.21.01028 og merke den med hvilke medlemmer det gjelder. Du finner mer info ang. medlemskontingenter her.

Foreløbig har vi følgende medlemsfordeler:

* Kåfjord Vekst AS  – 10 % rabatt ved fremvisning av medlemskort

* Jobb og Fritid Tromsø – 10 % på fridtidsprodukter og 15 % på arbeidsprodukter, les mer her.